Wat is mijn ervaring met klanten?
De mensen die ik coach zijn enthousiast over de coachwandelingen. Ze geven aan dat ze zich rustiger voelen, dat ze ontdekken waar ze energie van krijgen en dat ze meer grip krijgen op hun situatie. Ze voelen dat ze zichzelf beter leren kennen en hun eigen toekomst ontdekken. Ze kijken uit naar de volgende wandeling. Meer ervaringen vind je hier. De coaching is oplossingsgericht en ik zie dat het werkt. Mijn klanten bloeien op!

Onderzoek: wandelcoaching is effectief!
Hoogleraar Agnes van den Berg onderzocht het effect van wandelcoaching. Ze concludeert op basis van het onderzoek dat de resultaten ondersteuning bieden voor de effectiviteit van wandelcoaching, met name voor het verminderen van stress-gerelateerde klachten en het bevorderen van psychisch welbevinden. Na afloop van het coachtraject hebben de deelnemers meer zin om dingen te ondernemen, zijn ze meer bevlogen en tevredener over hun leven en hebben ze minder stress en burn-out klachten. Wandelcoaching heeft dus positieve effecten op (werk)stress, welzijn en gezondheid. Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Is wandelcoaching effectiever dan “binnencoaching”?
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van wandelcoaching ten opzichte van reguliere coaching. Wel is er bekend dat natuur en beweging beide helpen om de effecten van stress in de hersenen tegen te gaan. Kijk hier wat professor Scherder, de bekendste stress onderzoeker van Nederland, er over zegt. Ik geloof er in dat het groen en het bewegen helpen om meer open te staan voor je eigen gedachten en gevoel. En dat bepaalt uiteindelijk het effect van coaching.