Het Europees Sociaal Fonds wil werknemers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds subsidie beschikbaar via het ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hiermee subsidieert het ESF organisaties met trajecten die:

  • gezond en veilig werken bevorderen. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • een leercultuur voor werkenden bevorderen. Daar valt onder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • interne mobiliteit van werkenden stimuleren, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden.
  • een flexibele werkcultuur bevorderen. Daaronder valt het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per traject is 12.500 euro beschikbaar voor:

  • het krijgen van advies met bijbehorend plan en
  • begeleiding die u nodig heeft bij het uitvoeren of toepassen van het advies (exclusief reis- of verblijfkosten).

Binnen deze regeling zijn bedrijven/werkgevers de primaire aanvrager. Omdat een aanvraag en de financiële afhandeling aan allerlei regels moet voldoen kan het voor de bedrijven nuttig zijn om samen te werken met een bedrijf als PNO Consultants.