Vitale medewerkers maken vitale bedrijven en andersom. De vitaliteit van medewerkers staat in relatie tot de organisatiestrategie en -cultuur: er zijn verbanden tussen het beleid en bestaande activiteiten van het bedrijf en de en de gezondheid en het verzuim van de medewerkers.

Vitale medewerkers zijn ondernemender en creatiever. Ze zijn gemotiveerd, stralen werkplezier uit en nemen initiatief. Ze zijn effectief in hun functioneren en daardoor productiever. Daarmee leveren vitale medewerkers een betere bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Werken zonder Stress biedt ondersteuning met vitaliteitstrajecten voor individuele werknemers en voor groepen met organisatie-specifieke doelstellingen. De ondersteuning is gebaseerd op een integrale blik op gezondheid, leefstijl en vitaliteit. Aan bod komen de fysieke, mentale en emotionele gezondheid, zingeving en werkgeluk. Mogelijke aandachtsgebieden zijn:

  • Het bevorderen van gezond werken op basis van een gezondere leefstijl.
  • Het in kaart brengen van factoren die vitaliteit in de weg staan en het terugdringen van werkstress.
  • Het stimuleren van bevlogenheid en werkplezier in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Ik kan u ondersteunen op verschillende manieren: bijvoorbeeld met masterclasses vitaliteitsmanagement voor managers, met trainingen rondom leefstijl en mindfulness voor medewerkers en met verschillende vormen van individuele coaching voor medewerkers.


Op dit moment is er subsidie mogelijk vanuit het Europees Sociaal Fonds voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Meer informatie hierover vindt u hier.